05 PM | 18 Feb

Festival šaha Varaždinske županije

U organizaciji ETC Hrvatska, Centra izvrsnosti iz informatike – Program za šah  i Šahovskog saveza Varaždinske županije, vezano na projekt “Strategija uvođenja šaha u osnovne škole Varaždinske županije” od školske godine 2016/2017, u Varaždinu se održava Festival šaha. Svrha festivala je popularizacija šaha u Varaždinskoj županiji s ciljem okupljanja svih generacija šahistica, šahista i ljubitelja šaha.

 4. Festival šaha, 29.veljače 2020. godine

3. Festival šaha, 27. travnja 2019. godine

 2. Festival šaha, 07. travnja 2018. godine

 1. Festival šaha, 22. travnja 2017. godine


Prva školska televizija – prilog o Festivalu šaha 2018. godine


Organizatori Festivala šaha:

Varaždinska županija

ETC Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije

Šahovski savez Varaždinske županije

Školski sportski savez Varaždinske županije