05 PM | 13 Apr

Pojedinačno prvenstvo učenika osnovnih škola Varaždinske županije – “PUŽ”

Natjecanje je sastavni dio projekta popularizacije šaha u osnovnim školama Varaždinske županije i njenog temeljnog dokumenta “Strategija uvođenja šaha u osnovne škole Varaždinske županije“, a sastoji se od pet turnira tijekom školske godine odvojeno za niže i više razrede, pri čemu se rezultati ostvareni na pojedinom turniru boduju za ukupni plasman.

 

5. sezona – NATJECANJE ŠKOLSKE GODINE 2019/2020

PUŽ5 – Festival šaha, 29.02.2020.

PUŽ4 – Ivanec, 31.01.2020. 

PUŽ3 – Elektrostrojarska škola Varaždin, 29.11.2019

PUŽ2 – Var. Toplice, 25.10.2019.

PUŽ1 – Sračinec, 27.09.2019.

VELIKI PUŽ4 – Elektrostrojarska škola Varaždin, 30.01.2020.S

VELIKI PUŽ3 – Elektrostrojarska škola Varaždin, 28.11.2019

VELIKI PUŽ2  – Elektrostrojarska škola Varaždin, 28.10.2019.

VELIKI PUŽ1 – Elektrostrojarska škola Varaždin, 03.10.2019.

Od školske godine 2019/20 započeo je s radom Centar izvrsnosti – program ŠAH !

OSNOVNE ŠKOLE:     PRAVILNIK

SREDNJE ŠKOLE:        PRAVILNIK 

 

4. sezona – NATJECANJE ŠKOLSKE GODINE 2018/2019

Od školske godine 2018/19 krenuo je “Veliki PUŽ” – natjecanje za učenike srednjih škola

PRAVILNIK

KONAČNI UKUPNI POREDCI:   NIŽI    VIŠI     SREDNJE

PUŽ5 – Festival šaha – 27. travnja 2019.

PUŽ4 – Druškovec, 15. ožujak 2019. 

PUŽ3 – Ivanec, 25.01.2019.

PUŽ2 – Črešnjevo, 30.11.2018.

PUŽ1 – Varaždinske Toplice, 12.10.2018.

 

 

3. sezona – NATJECANJE ŠKOLSKE GODINE 2017/2018

PRAVILNIK

KONAČNI UKUPNI POREDCI:    VIŠI     NIŽI

PUŽ5 – Prva gimnazija Varaždin, 07.04.2018.

PUŽ4 – Druškovec, 09.03.2018.

PUŽ3 – Šemovec, 19.01.2018. 

PUŽ2 – Salinovec, 17.11.2017. 

PUŽ1 – Varaždinske Toplice, 29.09.2017.

 

2. sezona – NATJECANJE ŠKOLSKE GODINE 2016/2017

Natjecanje se je sastojalo od pet turnira tijekom školske godine.  PRAVILNIK 

KONAČNI UKUPNI POREDCI:   VISI     NIZI

PUŽ5– Prva gimnazija Varaždin, 22.04.2017.

PUŽ4 – Druškovec, 10.03.2017.

PUŽ3 – Šemovec, 20.01.2017.

PUŽ2 – I Osnovna škola Varaždin, 26.11.2016.

PUŽ1 – Varaždinske Toplice, 30.09.2016.

 

1. sezona – NATJECANJE ŠKOLSKE GODINE 2015/2016

Natjecanje se je sastojalo od tri turnira tijekom školske godine.

KONAČNI UKUPNI POREDCI:   VISI     NIZI

PUŽ3 – Druškovec, 15.04.2016.

PUŽ2 – Arena Varaždin, 12.02.2016.

PUŽ1 – Varaždinske Toplice, 06.11.2015.