08 AM | 05 May

K.Ž.M. liga šahovskih nada, 2/3, Var. Toplice, 06.05.2023.

REZULTATI

PRIJENOS___6. do 9. kolo

Bilten br. 3, nakon ovog kruga

Fotografije Facebook (Šk Ivan Dvoržak)

Igra se ekipni berger sustav (14 ekipa). Tempo igre je 15’+10“ za svaku partiju. Danas se igraju četiri kola: od 6. do 9. kola.

Bilten br. 2, nakon prvog kruga

Bilten br. 1, Nulti bilten

Posebna odredba natjecanja: svaka ekipa u svakom kolu natjecanja i svakom pojedinom meču mora imati barem 2 igrača rođena 2012. ili mlađa.

Raspored:

      1. krug: 15. 04. 2023. u Rovišću

      2. krug: 06. 05. 2023.  u Varaždinskim Toplicama (osnovna škola)

      3. krug: 10. 06. 2023. u Novom Virju


Dosadašnja natjecanja K-Ž.M. lige