12 PM | 07 May

Pravilnik o načinu i postupku za primanje u članstvo

Na temelju članka 12. Statuta Športskog šahovskog kluba „Mladost“ Varaždinske Toplice, Upravni odbor ŠŠK „Mladost“ na sjednici održanoj 12.ožujka 2014. godine donio je

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZA PRIMANJE U ČLANSTVO

ŠPORTSKOG  ŠAHOVSKOG KLUBA „MLADOST“

VARAŽDINSKE TOPLICE

 

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuje se način i postupak primanja u članstvo ŠŠK „Mladost“  Var. Toplice. Sukladno članku 10. Statuta članstvo ŠŠK „Mladost“ čine:

– redovni članovi,

    – pomažući članovi,

 – počasni članovi.

Članak 2.

Redovnim članom ŠŠK „Mladost“ fizička osoba postaje u trenutku prve uplate godišnje članarine u iznosu i prema uvjetima koje odredi Upravni odbor za tekuću godinu.

Članak 3.

Redovni članovi imaju pravo na registraciju pri Hrvatskom šahovskom savezu o trošku ŠŠK „Mladost“.

Članak 4.

Pomažućim članom ŠŠK „Mladost“ postaje osoba koja zadovoljava uvjete iz članka 15. Statuta, a koja na usmeni ili pismeni prijedlog Upravnog odbora ili predsjednika ŠŠK „Mladost“ ispuni pristupnicu, odnosno obrazac namijenjen za tu namjenu.

Članak 5.

Počasnim članom ŠŠK „Mladost“ postaje osoba koju na prijedlog Upravnog odbora ili punoljetnog člana ŠŠK „Mladost“ većinom glasova prihvati Skupština kluba sukladno članku 16. Statuta.

Članak 6.

Sva ostala pitanja vezana uz članstvo u Klubu, a koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, rješavaju se dogovorno u Upravnom odboru ŠŠK „Mladost.

Članak 7.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika i upute za njegovu primjenu daje Upravni odbor ŠŠK „Mladost“.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinskim Toplicama, 12.ožujka 2014. godine.

Željko Matkun

predsjednik ŠŠK “Mladost”

Marko Čavlek

tajnik ŠŠK “Mladost”

Luka Krainc

blagajnik ŠŠK “Mladost”