01 PM | 29 Mar

Šahovska konferencija, London, 17.-19.3.2023.

Na šahovskoj konferenciji koja se od 17. do 19. ožujka održala u Londonu sudjelovao je Željko Matkun u svojstvu voditelja Centra izvrsnosti za šah Varaždinske županije. Tema konferencije bila je Šah i STEM (Science, technology, engineering, and mathematics / znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika ), a jedan dan posvećen je primjerima dobre prakse za predškolski šah. Sudionici su bili sa svih kontinenata, iz ukupno 26 zemalja svijeta. Bogat program i razmjena iskustava sa ostalim sudionicima konferencije izvor su inspiracije za obogaćivanje i osnaživanje rada na postojećim šahovskim projektima, te temelj za nove ideje o budućim projektima s ciljem korištenja šaha u edukaciji mladih, odnosno ulaska šaha u obrazovni sustav.

Program konferencije i snimke svih izlaganja dostupne su na ovoj poveznici.