06 PM | 19 Apr

KOLT 4, – utorak 18:00h 21. travnja, 2020.

Četvrti KOLT okupio je ukupno 118 sudionika u dva turnira.

Pobjednik turnira ‘A KOLT 4‘ je Domović Ognjen iz ŠK Picok, Đurđevac. Najbolja djevojčica je Zagorac Lara iz ŠK Rječina, Dražice.

dešifrirani poredak A turnira ………  CHESS RESULTS ……….  PGN

Pobjednik turnira ‘B KOLT 4‘ je Rezo Borna iz ŠK Vrustun 1252, Vurnovec. Najbolja djevojčica je Beber Anja iz ŠK Postojna.

dešifrirani poredak B turnira ………  CHESS RESULTS ……….  PGN

RASPIS

Kadetski on line turniri br. 4 igraju se u UTORAK, 21. travnja u 18:00 sati !!! Prijave putem e-maila za članove klubova na chess.com nisu potrebne – dovoljno je najranije 1 sat prije početka pridružiti se turniru.

Tko želi postati članom jednog od kadetskih chess.com klubova A kadeti HR ili HR kadeti treba poslati prijavu na e-mail zeljko.matkun@vz.ht.hr. Prijava treba sadržavati ime/prezime i chess.com korisničko ime.

Igrači će u turnir moći ući najranije 60 minuta prije početka, dakle nakon 17:00 sati na dan turnira (takve su postavke na chess.com).

A KOLT 4 – link na A turnir

B KOLT 4 – link na B turnir

Ovdje će biti objavljene sve partije sa oba turnira u PGN formatu.


Kadetski on line turnir br. 3 – 14.04.2020.

Kadetski on line turnir br. 2 – 04.04.2020.

Kadetski on line turnir br. 1 – 28.03.2020.