07 PM | 30 Mar

"KOLT" br. 2, 4. travnja, 2020.

KOLT = Kadetski On-Line Tunrir

dešifirani poredak A                           REZULTATI – CHESS RESULTS            PGN

dešifrirani poredak B                          REZULTATI – CHESS RESULTS            PGN

Sljedeći turniri igraju se u UTORAK, 14. travnja u 17:00 sati !!! Prijave putem e-maila za članove klubova na chess.com nisu potrebne – dovoljno je najranije 1 sat prije početka pridružiti se turniru. Tko želi postati članom jednog od kadetskih chess.com klubova A kadeti HR ili HR kadeti treba poslati prijavu na e-mail zeljko.matkun@vz.ht.hr. Prijava treba sadržavati ime/prezime i chess.com korisničko ime.

Igrači će u turnir moći ući najranije 60 minuta prije početka, dakle nakon 16:00 sati na dan turnira (takve su postavke na chess.com).

ČLANAK SPORTSKE NOVOSTI


Kadetski on line turnir br. 1 – 28.03.2020.

RASPIS kolt 2