06 AM | 08 Jun

KOLT 10, – utorak 18:00h 9. lipnja, 2020.

Posljednji Kadetski on line turniri (br. 10) igraju se u UTORAK, 9. lipnja u 18:00 sati na portalu chess.com !!! Da bi se igrao turnir treba se pridružiti jednom od chess.com klubova “A kadeti HR” ili “HR kadeti

A KOLT 10 – link na turnir

B KOLT 10 – link na turnir

Prijave putem e-maila za članove klubova na chess.com nisu potrebne – dovoljno je najranije 1 sat prije početka pridružiti se turniru.

Tko želi postati članom jednog od kadetskih chess.com klubova “A kadeti HR” ili “HR kadeti” treba poslati prijavu na e-mail zeljko.matkun@vz.ht.hr. Prijava treba sadržavati ime/prezime i chess.com korisničko ime.

Igrači će u turnir moći ući najranije 60 minuta prije početka, dakle nakon 17:00 sati na dan turnira (takve su postavke na chess.com).

Ovdje će biti objavljene sve partije sa oba turnira u PGN formatu.


Kadetski on line turnir br. 8 – 26.05.2020.

Kadetski on line turnir br. 7 – 12.05.2020.

Kadetski on line turnir br. 6 – 05.05.2020.

Kadetski on line turnir br. 5 – 28.04.2020.

Kadetski on line turnir br. 4 – 21.04.2020.

Kadetski on line turnir br. 3 – 14.04.2020.

Kadetski on line turnir br. 2 – 04.04.2020.

Kadetski on line turnir br. 1 – 28.03.2020.