06 PM | 04 Mar

Godišnja skupština 2014.

Redovna godišnja skupština održana je 14. veljače 2013. godine sa početkom u 19 sati u učionici broj 7 Osnovne škole Antuna i Ivana Kukuljevića u Varaždinskim Toplicama.

Skupštini je prisustvovalo 26 osoba, od toga 10 punoljetnih osoba sa pravom glasa: Marko Čavlek, Luka Krainc, Željko Matkun, Ivica Hostnjak, Ivan Pokos, Jasmina Valent, Silvia Matkun, Josip Matkun, Kristina Mičuda, Martina Lipovac, Predrag Križanić; dvoje članova nadzornog odbora: Emerik Matkun i Goranka Štefanić,  12 maloljetnih osoba: Borna Matkun, Mislav Matkun, Hrvoje Hostnjak, Domagoj Hostnjak, Lorena Valent, Leonard Pokos, Ivan Mičuda, Danijela Mičuda, Luka Šinko, Filip Križanić, Petar Križanić, Vida Žagar; te gost: g. Ivica Mihalić, tajnik Zajednice špostskih udruga grada Varaždinskih Toplica.

Predložen je sljedeći dnevni red godišnje skupštine:

1. Izbor radnog predsjedništva,

2. Izvještaji za 2013.godinu,

3. Izmjena statuta – usklađivanje sa Zakonom o športu,

4. Planovi za 2014. godinu,

5. Razno.

Predsjednik kluba Željko Matkun otvorio je godišnju skupštinu te predložio članove radnog predsjedništva: Željko Matkun predsjednik, Marko Čavlek zapisničar, Kraic Luka član. Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su Kristina Mičuda i Predrag Križanić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Pod drugom točkom dnevnog reda detaljni izvještaj o radu kluba za proteklu 2013. godinu, paralelno potkrijepljen prezentacijom fotografija i ostalih materijala na video zidu, podnio je predsjednik kluba Matkun Željko. U svom izlaganju je naveo bogatu aktivnost kluba tijekom čitave godine, koja se može podijeliti na seniorska i kadetska natjecanja, organizaciju dvaju šahovskih turnira u našem gradu i sudjelovanje na gradskim manifestacijama. Odigrane su rekordne 382 šahovske partije registrirane pri Hrvatskom šahovskom savezu. Obrazložio je slab rezultat seniorske ekipe i ispadanje u niži rang natjecanja seniorskog ekipnog prvenstva Hrvatske. Detaljno je iznio izvještaje sa svih brojnih natjecanja na kojima su sudjelovali kadeti. Pohvalio je i nagradio slatkišima i predmetnim nagradama prisutne djevojčice koje su nastupile na državnom školskom športkom prvenstvu Vidu Žagar i Lorenu Valent. Uručio je nagrade (slatkiše i šahovske knjige) prisutnim igračima koji su u kalendarskoj 2013. godini osvojili novu šahovsku kategoriju a to su bili Filip Križanić, Vida Žagar, Luka Krainc, Hrvoje Hostnjak, Domagoj Hostnjak, te Danijeli Mičudi za osvojeno treće mjesto na turniru u V.Toplicama. Nagrađeni su i Mislav Matkun i Petar Križanić kao najmlađi aktivni igrači kluba. Na kraju svog izlaganja predsjednik je prezentirao financijski izvještaj i ukratko obrazložio pojedine stavke, a financijsku situaciju ocijenio je pozitivnom. Detaljno pisano izvješće biti će pohranjeno u arhivu kluba i objavljeno na Internet stranici www.sahuvz.bloger.hr . Nakon otvorene rasprave po izvještajima na koju se nitko od prisutnih nije javio, prezentirani izvještaj o radu kluba i financijski izvještaj za 2013 g. jednoglasno su prihvaćeni. Nakon toga je član nadzornog odbora kluba Emerik Matkun iznio pozitivan izještaj o radu uprave kluba u 2013. godini.

Predsjednik je zatim, pod trećom točkom dnevnog reda u detalje prezentirao predložene izmjene statuta kluba. Prisutni su putem video projektora imali uvid u statut i predložene izmjene. Izmjene su predložene u sljedećim člancima statuta:

–          u glavi statuta umjesto na Zakon o športu iz 1997, statut se poziva na Zakon o špotu iz 2006. godine,

–          u članku 1. ispravlja se netočan podatak za godinu osnivanja kluba; pogrešno 1926, ispravno: 1925. godina, što je potkrijepljeno novim saznanjim iz arhive HŠS-a,

–          u članku 1. izmjenjuje se opis djelatnosti i područje djelovanja kluba,

–          u članku 2. izmjenjuje se skraćeni naziv kluba; staro: ‘ŠK’, novo ‘ŠŠK’,

–          u članku 7. proširuje se područje natjecanja i na inozemstvo,

–          u članku 9. dodaje se područje djelovanja: – organiziranje i vođenje športskih natjecanja,

–          iz članka 21. briše se stavak 4: -discplinska komisija,

–          u članku 22.  trećem stavku ispravlja se pogrešan podatak o trajanju mandata tijela kluba; pogrešno: dvije godine, ispravno: četiri godine,

–          iz članka 24. stavka 4 briše se disciplinska komisija,

–          u članku 25. prvom stavku utvrđuje se da skupština odlučuje nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih punoljetnih osoba,

–          u članku 30. petom stavku utvrđuje se da upravni odbor donosi disciplinski pravilnik i po potrebi druge akte te da postupa po istima,

–          u članku 32. ispravlja se podatak o trajanju mandata nadzornog odbor sa dvije na četiri godine,

–          briše se u potpunosti članak 34., odnosno ukida se disciplinska komisija, za koju se prema obrazloženju predsjednika u duljem proteklom periodu nije ukazala potreba za postojanjem, a njezinu ulogu prema članku 30. preuzima upravni odbor,

–          u članku 38. definiraju se osobe koje klub može angažirati, da to mogu biti fizičke i pravne osobe,

–          u članku 42. dodaje se prijelazna odredba o prestanku važenja Statuta kluba iz 1998. godine i odluka o izmjeni istog iz 2001. godine.

Otvorena je rasprava o predloženim izmjenama statuta. Za riječ se javio g. Josip Matkun koji je podržao predložene izmjene statuta te pokrenuo pitanje adrese kluba s obzirom da klub trenutno de facto nema vlastitog prostora. Rekao je da je početkom devedesetih godina prošlog stoljeća gradska vlast oduzela športskim klubovima nekretninu u ulici Braće Radića bb, odnosnu sadašnju adresu kluba, uz obvezu pronalaženja i ustupanja u korist adekvatnog prostora na nekoj drugoj adresi. Kako to do sada nije učinjeno zapitao se da li bi sada trebalo promijeniti i adresu kluba. Za riječ se javila gđa Goranka Štefanić, gradonačelica grada, te izrazila razumijevanje i izjavila da grad radi na pronalaženju rješenja po pitanju prostora za više udruga koje nemaju vlastiti prostor, te da vjeruje da će to pitanje u skoroj budućnosti biti riješeno. Predložila je da klub za sada ne mijenja adresu već da se pričeka rješenje pitanja prostora te da se tada izmjeni adresa kluba. Time je rasprava po trećoj točci dnevnog reda završena, a predsjedavajući je stavio prijedlog o ukidanju Statuta kluba iz 1998. godine i donošenju novog predloženog Statuta na glasanje. Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi novi Statut kluba.

U četvrtoj točci dnevnog reda predsjednik je iznio najprije plan rada a zatim i financijski plan za 2014. godinu. Objavio je odluku povjerenika lige iz HŠS-a kojom je prihvaćena zajednička kandidatura kluba sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Var. Toplice za organizaciju natjecanja kadetskih liga koja će se održati 12.travnja 2014. u hotelu Minerva, te predložio osnivanje organizacijskog odbora. Ovaj projekt je uvrstio u prijedlog plana rada u kojem su sadržane sve aktivnosti koje su poduzete u protekloj 2013. godini. U financijskom planu prikazano je očekivano povećanje prihoda od strane Zajednice športskih udruga grada, te nova stavka prihoda od navedenog projekta. S obzirom na očekivano povećanje prihoda, na rashodovnoj strani plana povećani su planirani izdaci za upisnine na pojedinačna natjecanja čime se želi potaknuti igrače na što češće sudjelovanje na istima, a uvrštena je i nova stavka koja sadrži troškove navedenog projekta. Financijskim plan predviđa se stabilna financijska situacija u 2014. godini. Nakon otvorene rasprave za koju nije bilo prijavljenih, prijedlozi plana rada i financijskog plana jednoglasno su prihvaćeni.

U petoj točci dnevnog reda pod razno, nitko se nije javio za raspravu, te je predsjednik zahvalio prisutnima na sudjelovanju u radu skupštine, zaključio istu u 20:15 sati i pozvao prisutne da ostanu na neformalnom druženju.

U Varaždinskim Tolicama 14.02.2014. godine

Cijeli izvještaj o radu kluba u godini 2013. možete pogledati ovdje.

Rad kluba prikazan je kroz slikovnu prezentaciju pa su svi prisutni mogli doživjeti šahovsku godinu bogatu aktivnostima:

D10.JPG A0.jpg A06 REGISTRACIJA.jpg A07 BROJ PARTIJA.jpg A08.jpg A10.jpg A12.jpg A13.jpg A14.jpg A15.jpg A16.jpg A17.JPG A18.jpg A20.jpg A21.jpg A22.jpg A26.jpg B000.jpg B0000.jpg B01.jpg B04.jpg B05.jpg B08.jpg B09.jpg B10.jpg B11.jpg B12.jpg B13....jpg B14...jpg B14..jpg B15...jpg B15..jpg B15.jpg B18.jpg B19.jpg C01.jpg C02.jpg C03.jpg C05.JPG D00000.jpg D2.JPG D5.jpg D9.JPG D18.jpg D20.JPG D21.JPG D22.JPG d23.jpg D24.jpg D25.JPG D26.JPG D27.JPG D28.jpg D30.jpg D31.JPG D35.JPG D36.JPG D40.JPG D41.JPG D42.JPG D50.JPG E02.jpg E04.jpg E06.jpg E08.jpg E10.jpg E19.jpg E20.jpg E22.jpg E23.jpg E24.jpg E25.jpg E26.jpg E27.jpg E30.jpg E34.JPG E36.JPG E38.jpg E39.jpg E40.jpg E49.jpg E50.jpg E52.jpg F10.jpg F20.jpg F30.jpg F33.jpg F45.jpg F60.jpg F80.jpg F92.jpg F96.jpg F99.jpg G000.jpg G00000.jpg G01.jpg G02.jpg G04.jpg G12.jpg G13.jpg G15.jpg G16.jpg G17.jpg G18.jpg G21.jpg G22.jpg G25.jpg G27.jpg G30.jpg G33.jpg G34.jpg G35.jpg H01.JPG H02.JPG I00.JPG I02.JPG I03.JPG I04.JPG I05.JPG I06.JPG I07.JPG I08.JPG I20.jpg I21.jpg I22.jpg J00.jpg J20.jpg J50.JPG J60.jpg J61.jpg J64.jpg

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *