03 PM | 01 Nov

Centar izvrsnosti – program šah, listopad 2019

U Varaždinu djeluje jedna od 25 točaka mreže centara za dorovite u svijetu. U subotu 26. listopada svečano je obilježen početak rada centara izvrsnosti u našoj županiji u školskoj godini 2019./20. Uključen u ovu znanstvenu zajednicu sa radom je ove godine započeo i Centar izvrsnosti za šah (“CIŠ”)!

Pokretanje CIŠ-a vjerojatno je najveće postignuće Šahovskog saveza Varaždinske županije koje je ostvareno kroz višegodišnju suradnju (projekt ‘Uvođenje šaha u osnovne škole’ (“PUŽ”) ) sa županijskim Uredom za prosvjetu kulturu i sport. Savez je kroz svoju radnu skupinu organizirao djelovanje i suradnju šestero mentora koji će zajedničkim radom prenositi motiviranim učenicima bogato šahovsko gradivo. Mentori su: Noemi Špiranec, Goran Šegović, Ivan Novak, Ratko Novak, Miljenko Kelemen, Davor Hižak i Željko Matkun – voditelj CIŠa.

U CIŠ se je prijavilo 38 učenica i učenika, a nastava je organizirana u tri jakosne grupe. CIŠ djeluje u Prvoj gimnaziji Varaždin. Učenicima je osiguran besplatan prijevoz autobusima kao i sendvić u pauzi nastave koja traje 4 školska sata. Prvi dani nastave održani su 30. i 31. listopada, a trajati će sve do kraja ožujka u ukupno 20 termina subotom.

Centri izvrsnosti Varaždinske županije u Dnevniku HRT-a
Prilog Prve školske televizije.

NAJAVA novog serijala turnira za seniore i kadete: “Ivanečki vitezovi”