07 AM | 24 Apr

Puž natjecanje

PUŽ NATJECANJE

NATJECANJE ŠKOLSKE GODINE 2016/2017

Natjecanje je sastavni dio projekta popularizacije šaha u osnovnim školama Varaždinske županije i njenog temeljnog dokumenta “Strategija uvođenja šaha u osnovne škole Varaždinske županije“, a sastoji se od pet turnira tijekom školske godine odvojeno za niže i više razrede, pri čemu se rezultati ostvareni na pojedinom turniru boduju za ukupni plasman. PRAVILNIK 

KONAČNI UKUPNI POREDAK                

5. PUŽ – Prva gimnazija Varaždin, 22.04.2017 

PUŽ4 – Druškovec, 10.03.2017.

PUŽ3 – Šemovec, 20.01.2017.

PUŽ2 – I Osnovna škola Varaždin, 26.11.2016.

PUŽ1 – Varaždinske Toplice, 30.09.2016.